Mua sắm xanh

Bảo tồn môi trường toàn cầu đang thu hút sự chú ý như một trong những vấn đề quan trọng đối với tất cả mọi người trên thế giới.

Trong khi nhiều công ty coi trọng việc ứng phó với các vấn đề môi trường, ThreeBond cũng cố gắng trở thành một "công ty thân thiện với môi trường" và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm và mua sắm vật liệu thân thiện hơn với môi trường.

Là một phần của nỗ lực, chúng tôi thực hiện "hoạt động mua sắm xanh ThreeBond" để chuyển từ quản lý dựa trên sản phẩm sang quản lý nguồn dựa trên nguyên liệu và tiến hành khảo sát tình trạng các nỗ lực môi trường của các nhà cung cấp và các chất liên quan đến môi trường trong nguyên liệu được giao cho ThreeBond.

Để đạt được "Mua sắm xanh ThreeBond" này, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi tiếp tục hiểu và hỗ trợ. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn.

threebond

[BackToTop]
Copyright © ThreeBond Holdings Co., Ltd. All rights Reserved.