Nguyên tắc thành lập của ThreeBond

Nền tảng của ThreeBond

Tinh thần công ty

The foundation of ThreeBond

Tín điều hoạt động

   Chúng tôi quyết tâm thúc đẩy sự tiến bộ kỹ thuật của thế giới công nghiệp thông qua việc sử dụng đầy đủ công nghệ, sản phẩm và tổ chức của công ty chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục quyết tâm hoạt động theo tín ngưỡng sau đây để chúng tôi có thể đóng góp vào sự phát triển của văn hóa nhân loại bằng hết khả năng của mình.

Operational creed

   “Tín điều hoạt động”, “tinh thần công ty” và “nguyên tắc sáng lập” trong triết lý quản lý của ThreeBond là nền tảng của ThreeBond cùng với mục tiêu thành lập của công ty là ngăn chặn sự rò rỉ năng lượng quý giá. Cho đến ngày nay, chúng tôi tự hào về “triết lý quản lý” của chúng tôi và ý tưởng độc đáo đã thành lập công ty này, và chúng tôi tiếp tục sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách luôn làm việc hết khả năng của mình với sự đồng tâm hiệp lực với đội ngũ nhân viên.

 

Từ khóa: Hiểu biết, Sự tự tin, Tình đồng chí

Keywords: Understanding, Reliance, Comradeship. URC.

    Tại ThreeBond, mối quan hệ tin cậy mà chúng tôi có với khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hoạt động URC của chúng tôi, viết tắt của "Sự hiểu biết về khách hàng và xây dựng độ tin cậy của chúng tôi, và nuôi dưỡng tình đồng chí với họ", là quan điểm cơ bản của chúng tôi trong việc tiến hành kinh doanh hướng đến khách hàng. Chúng tôi tại ThreeBond đang nỗ lực đóng góp cho thế giới thông qua cả công nghệ tiên tiến của chúng tôi tạo ra những sản phẩm cao cấp và "tình đồng chí" là một yếu tố phổ quát cần thiết để tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.

[BackToTop]
Copyright © ThreeBond Holdings Co., Ltd. All rights Reserved.