Quản lý chất lượng

Hệ thống đảm bảo chất lượng của ThreeBond Group (tháng 8 năm 2017)

     Để đảm bảo sản phẩm chúng tôi cung cấp làm hài lòng khách hàng, tất cả các công ty trong nhóm ThreeBond duy trì hệ thống quản lý chất lượng và xác định trách nhiệm kiểm soát chất lượng trong từng bộ phận.

Chính sách chất lượng:

  1. Chính sách cơ bản cho các hoạt động quản lý chất lượng Chúng tôi, các thành viên của ThreeBond Group, tạo ra và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao dựa trên ý tưởng ban đầu của chúng tôi trong tất cả các phân đoạn hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm phát triển, mua sắm, sản xuất, hậu cần và tiếp thị, nhằm hoàn thành sự mong đợi của khách hàng của chúng tôi và giành được sự tin tưởng.
  2. Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình bằng cách hiểu đầy đủ các yêu cầu của khách hàng. Ngoài việc phát triển, chúng tôi sẽ cải tiến hơn nữa trong các lĩnh vực đó.
  3. Để làm hài lòng khách hàng và đáp ứng yêu cầu của họ, chúng tôi sẽ duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm của mình dựa trên Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.
  4. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chính xác và thích hợp trong khi chúng tôi phát triển các sản phẩm được đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước thu mua nguyên liệu để thực hiện chất lượng và nguồn cung cấp sản phẩm ổn định.
  5. Mỗi thành viên của ThreeBond Group sẽ nhận thấy trách nhiệm của mình đối với các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và sẽ cố gắng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

 

 

Số chứng nhận

Chứng nhận thẩm quyền

Công ty TNHH ThreeBond

JQA-QMA12457 JQA

Tổ chức ứng dụng:

Công ty TNHH ThreeBond

ThreeBond Fine Chemical Co., Ltd.

Công ty TNHH hỗ trợ ThreeBond.

[BackToTop]
Copyright © ThreeBond Holdings Co., Ltd. All rights Reserved.