Thông tin mới nhất về Công nghệ và Vật liệu

Khó ràng buộc

Giới thiệu công nghệ và vật liệu "Hard to Bond"

Tản nhiệt và dẫn nhiệt

Giới thiệu công nghệ và vật liệu "Tản nhiệt và dẫn nhiệt"

Khả năng chịu nhiệt

Giới thiệu công nghệ và vật liệu "Chống nóng"

Đóng rắn nhanh, loại bỏ nguồn nhiệt

Giới thiệu công nghệ và vật liệu "Đóng rắn nhanh, loại bỏ nguồn nhiệt"

Độ bám dính bề mặt dầu

Giới thiệu công nghệ và vật liệu "Keo dán bề mặt dầu"

Halogen thấp

Giới thiệu công nghệ và vật liệu "Halogen thấp"

Chống cháy

Introducing "Flame-Retardant" technology and materials

Môi trường

Giới thiệu công nghệ và vật liệu "Môi trường"

[BackToTop]
Copyright © ThreeBond Holdings Co., Ltd. All rights Reserved.